Telefon

+48 664 564 600

Email

info@simplydivine.pl

Koszyk

Warunki świadczenia usługSimply Divine
Brak obrazka

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej kierowane na adres Sprzedającego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź telefonicznie.

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

Sklep internetowy SimplyDivine.pl, prowadzony jest przez:

HS Partner Jakub Bieszke
Czaple 28B
80-298 Gdańsk
NIP: 5842338044

tel: +48 664 564 600
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

i jest własnością Sprzedawcy.

 

I. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

1. Sklep internetowy SimplyDivine.pl, prowadzi sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz, w tym oświetlenia, mebli, tekstyliów i dekoracji, za pośrednictwem sieci internetowej.

2. Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez:

- stronę sklepu SimplyDivine.pl. Warunkiem realizacji zamówienia na produkty zamieszczone na stronach sklepu SimplyDivine.pl  jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia, który jest dostępny na stronach  SimplyDivine.pl

- wysłanie wiadomości e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko lub nazwę przedsiębiorstwa zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT), adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów.

3. Zamówienia  można składać 24 godziny na dobę.

4. Przy złożeniu zamówienia drogą elektroniczną Klient dostaje wiadomość e-mail, że zamówienie dotarło do SimplyDivine.pl

5. Sklep zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia, gdy:

- nie zostanie wypełniony poprawnie przez Kupującego formularz zamówienia;

- Kupujący nie dokona wpłaty w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia;

- Kupujący odmówi odebrania przesyłki.

6. Zmiany dotyczące złożonego zamówienia lub jego anulowanie może odbyć się w sytuacji, gdy Kupujący skontaktuje się ze Sprzedawcą drogą mailową, pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dzwoniąc pod numer 664 564 600.

7. Sprzedawca akceptuje następujące metody Płatności:

- przelew elektroniczny z wykorzystaniem serwisu płatności elektronicznych Przelewy24

- tradycyjny przelew bankowy na konto SimplyDivine.pl. Numer konta bankowego sklepu w mBank: 90 1140 2004 0000 3302 7578 6668.

- płatność gotówką/kartą przy odbiorze osobistym.

8. Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów dostawy:

- przesyłka kurierska. Podczas odbioru zakupionego towaru - Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy dostarczony towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Brak zastrzeżeń co do stanu przesyłki Klient potwierdza własnoręcznym podpisem wobec kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności towaru lub innych wad Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w trybie określonym w  niniejszego Regulaminu. Ogólne warunki świadczenia usług kurierskich świadczonych przez firmy, z którymi współpracuje sklep internetowy SimplyDivine.pl, dostępne są na stronach przewoźników.

- odbiór osobisty w stacjonarnym sklepie Sprzedawcy. Odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy, jest możliwy w dniach i godzinach pracy sklepu.

9. Złożenie zamówienia w sklepie SimplyDivine.pl jest równoznaczne z oświadczeniem, iż Kupujący zapoznał się i akceptuje regulamin sklepu SimplyDivine.pl

10.  Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawcy SimplyDivine.pl.

11. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zamówiony przez niego Towar może być niedostępny w magazynie Sklepu w chwili składania Zamówienia, co może mieć wpływ na jego realizację, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę.

12. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia o tym Kupującego oraz zwrotu  uiszczonej należności, jeśli Kupujący dokonał zapłaty. Umowa  w takiej sytuacji nie zostaje zawarta.

13. Do każdego zamówienia wystawiany i dołączany jest paragon/ faktura VAT. Paragon/ faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy zamówienie  jest skompletowane w całości. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur ( Dz. U. Nr 133, poz. 1119 ), faktura VAT nie wymaga podpisu ani pieczątki sprzedawcy.

14. Towar wysyłany jest w ciągu 2 dni roboczych, o czym Sprzedawca informuje Kupującego. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do chwili wysłania zamówionych produktów z SimplyDivine.pl, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Jeżeli w skład zamówienia wejdą produkty o różnej dostępności, zamówienie będzie wysłane po skompletowaniu całości, chyba, że z Klientem zawarto inne ustalenia.

15. W przypadku płatności przelewem termin może wydłużyć się o czas realizacji przelewu.

16. Kupujący jest informowany o zaksięgowaniu wpłaty oraz o wysyłce drogą mailową.

17. Sprzedawca zobowiązuje się do wyjaśnienia ewentualnych opóźnień w realizacji zamówień i dostawie przesyłek.

18. SimplyDivine.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówienia lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym podczas rejestracji lub składania zamówienia przez Klienta.

 

II. CENY TOWARÓW

 

1. Na stronach sklepu internetowego SimplyDivine.pl zamieszczone są informacje, które nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy. Dane produktów, ich opisy, zdjęcia oraz ceny stanowią jedynie informację handlową. Zamówienie składane na stronie SimpyDivine.pl jest rozumiane jako oferta kupna określonego produktu, na warunkach podanych w opisie danego produktu.

2. Ceny towarów widocznych na stronie sklepu SimplyDivine.pl, są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Cena nie obejmuje kosztów dostawy.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania kampanii promocyjnych na stronie sklepu, do wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu, zmiany cen produktów  znajdujących się w ofercie i kosztów dostawy. Zmiany wprowadzane przez Sprzedawcę nie mają wpływu na zamówienia złożone przed ich wejściem w życie.

 

III. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta, uprawniony jest on do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w sklepie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru, bez podania przyczyny.

2. Odstąpienie od umowy przez Klienta nie jest możliwe w przypadku zakupu towarów o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

3. Klient powinien odesłać zwracany towar na adres sklepu w terminie 14 dni od otrzymania towaru wraz ze złożonym na piśmie oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i dołączonym dowodem zakupu.

4. Zwracany towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie może nosić śladów użytkowania, uszkodzeń oraz powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentacją wydanymi przy jego sprzedaży oraz posiadać oryginalne metki.

5. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów przesyłanych „za pobraniem”.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient otrzymuje zwrot zapłaconej ceny wraz z kosztami przesyłki.

7. Zwrot należności następuje na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, w ciągu 14 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania przez sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz dostarczenia zwracanego przez Klienta towaru, przy czym jeżeli zwracany towar nosi ślady użytkowania lub zniszczenia, Sprzedawcy przysługuje odszkodowanie odpowiadające szkodzie z tego wynikającej.

8. Zwroty należy kierować na adres:

HS Partner Jakub Bieszke
Czaple 28b
80-298 Gdańsk 

9. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do Klienta listem lub drogą mailową. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej.

 

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

1. Zdjęcia towarów zamieszczone na stronie sklepu są przykładowe i służą wyłącznie prezentacji. W zależności od ustawień monitora, jakim posługuje się Klient, kolorystyka zdjęć towaru (w szczególności intensywność koloru oraz odcień) zamieszczonych na stronie sklepu mogą różnić się nieco od rzeczywistej.

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

3. W celu złożenia reklamacji, Klient wypełnia formularz reklamacyjny stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu i składa go w formie elektronicznej lub na piśmie na adres Sprzedawcy z dopiskiem „Reklamacja Zamówienia”.

4. W przypadku uszkodzenia mechanicznego w drodze transportu Kupujący zobowiązany jest dołączyć skan formularza reklamacji/szkody wypełniony w obecności i podpisany przez przedstawiciela firmy kurierskiej, który dostarczył przesyłkę.

5. Reklamowany towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu oraz powinien zostać do niego dołączony dowód zakupu (paragon, faktura VAT, wyciąg z rachunku bankowego konta Klienta).

6. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni liczonych od następnego dnia od otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji , przy czym termin ten liczy się dopiero od momentu kompletnego złożenia reklamacji, przez co rozumie się także datę dostarczenia przez Kupującego uszkodzonego towaru wraz z dowodem zakupu na wskazany przez Sprzedawcę adres.

7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Sprzedawca odeśle towar Klientowi wraz z pisemnym uzasadnieniem odmownej decyzji co do reklamacji.

8. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej niezgodności towaru z umową, Sprzedawca, według wyboru Klienta, nieodpłatnie naprawi Towar lub dostarczy nowy niewadliwy egzemplarz towaru. W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe, Sprzedawca obniży cenę Towaru lub zwróci Klientowi całość uiszczonej przez niego ceny.

9. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, Klientowi przysługuje zwrot kosztów poniesionych w celu dostarczenia Sprzedawcy reklamowanego towaru.

10. Zwroty należy kierować na adres:

HS Partner Jakub Bieszke
Czaple 28b
80-298 Gdańsk 

 

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

2. Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie swoich danych osobowych w bazie danych firmy HS Partner Jakub Bieszke z siedzibą w Gdańsku.

3. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:

- Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.)

- Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)

- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)

4. Kupujący ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.

5. Dane osobowe są wykorzystywane przez Sprzedawca wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Kupującego - w calach promocyjnych.

6. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

2. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują w dniu ich opublikowania na stronie SimplyDivine.pl i nie dotyczą praw nabytych Konsumentów przed datą opublikowania Regulaminu.

3. Żadne z postanowień regulaminu nie ma na celu naruszenia praw konsumenta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, ponieważ w momencie niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu.

 


Informacja
Kontakt

Facebook SimplyDivinepl Instagram simplydivinepl/